През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се повишили

17.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) утре в Североизточна България и крайните югоизточни райони ще има валежи с количества от 1 до 5 л/кв.м. - в североизточната част от дъжд и сняг, а в югоизточните райони от дъжд. В югозападните райони ще превалява дъжд, примесен със сняг, в планините от сняг с количества от 2-3 л/кв.м до 5-10 л/кв.м.
В четвъртък ще превалява в Западна и Централна България, почти без валежи ще остане в източните райони. В по-голямата част от страната очакваните количествата ще са 3-5 л/кв.м, в Предбалкана и Рило-Родопската област от 5-10 л/кв.м, в отделни райони до към 15 л/кв.м.
В петък валежите ще обхванат и Източна България, но в западните райони ще спрат. В Централна България количества от 1-3 л/кв.м, в Източна България от 3-10 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се повишили, вследствие на частично снеготопене и/или регистрирани валежи.
Дунавски басейн: Водните нива са се изменяли в границите от -70 см до +26 см; по-значителни повишения са отчетени в поречията: Искър с до +22 см, Янтра до + 10 см и Русенски Лом с +26 см.
Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили с до -34 см.
Източнобеломорски басейн: Водното ниво на река Тунджа се е понижило с до -3 см и практически се е задържало; в поречие Марица понижението на водните нива е с до -48 см (р. Марица при гр. Свиленград), а в поречие Арда повишения са регистрирани на основната река при с. Вехтино с +12 см и на притока река Върбица при спирка Джебел с +18 см. По- голяма част от реките в басейна са били в процес на понижение или задържане на водните нива.
Западнобеломорски басейн: повишения са отчетени в поречията Места и Струма, съответно с +12 см и с +16 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващите 1-2 денонощия се очакват повишения на речните нива в по – голямата част от страната в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
Дунавски басейн - повишения от частично снеготопене в горните течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и нейните притоци, р. Искър – средно и долно течение, р. Вит – средно и долно течение, р. Осъм – средно и долно течение, р. Янтра – долно течение, р. Русенски Лом – средно и долно течение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.