През последното денонощие са отчетени значителни повишения на речните нива в цялата страна

29.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) утре преди обяд ще е без валежи. След обяд на места в западната половина от страната ще превали слаб дъжд, с количества 1-3 л/кв.м. През нощта ще превалява и в източните райони – между 1-5 л/кв.м.
Във вторник сутринта все още на отделни места в източните райони ще има валежи. Количествата ще са 1-3 л/кв.м. В сряда на места, главно в Северна България ще превали слаб дъжд, с количества 1-7 л/кв.м.
Водното количество на наблюдаваните реки в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През последното денонощие са отчетени значителни повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: в по-голямата част от басейна са отчетени понижения на водните нива в реките. По – значителни повишения са отчетени: р. Огоста при Мизия с + 77 см, р. Искър при с. Ореховица с + 74 см, р. Вит при Търнене с + 40 см, р. Осъм при с Изгрев с + 16 см;
Черноморски басейн: нивата на всички наблюдавани реки в басейна са се повишили с до +166 см (р. Факийска при с. Зидарово);
Източнобеломорски басейн - в по-голямата част от басейна са отчетени понижения на водните нива в реките. Повишения са отчетени, както следва: р. Марица при Първомай с + 49 см, р. Сазлийка пре Гълъбово + 22 см, р. Харманлийска при Харманли с + 100 см, р. Марица при Харманли с + 66 см, р. Марица при Свиленград с + 43 см;
Западнобеломорски басейн - в по-голямата част от басейна са отчетени понижения на водните нива в реките. Повишения са отчетени: р. Струма при Кресненско ханче с + 54 см, р. Лебница при с. Лебница с + 32 см, р. Струмешница при с. Струмешница с + 18 см;
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващите 1-2 денонощия, вследствие на високите температури, довеждащи до снеготопене, прогнозирани валежи, които на местата с неразтопена снежна покривка допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни значителни повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн: очаквани повишения от прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките: р. Ерма, р. Нишава, р. Тимок, р. Делейнска, р. Тополовец, р. Войнишка, р.Витбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра;
Река Искър: Прогнозираните водни количества за 29, 30 и 31 март ще са над средната многогодишна стойност. Притокът към яз. Искър ще се увеличи в резултат на падналите по-значителни валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене. По значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Палакария и р. Шипочница. Ще се увеличи и притокът към яз. Панчарево в резултат на по-значителните валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене във водосбора на р. Искър след яз. Искър до яз. Панчарево. По значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Бистрица Витошка, р. Егуля и р.Планщица. След яз. Панчарево по -значителни повишения ще има във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега. Значително ще се повиши нивото на основната река в участъка след яз. Панчарево. Водните нива през следващите два-три дни ще са над прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.
Повишено внимание за водосборите на Добруджанските реки и за водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма.
Възможни са внезапни наводнения.
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.