През следващите едно-две денонощия се очакват известни повишения на нивата на реките

10.12.2014г.

 

По данни и прогнози на НИМХ през изминалото денонощие преобладаващата част от реките в страната са с отток над праговете за високи води.
През следващите едно-две денонощия, в резултат на регистрираните и прогнозирани валежи от дъжд и сняг и високата почвена влага, се очакват известни повишения на нивата на реките. За Дунавски басейн повишения на нивата се очакват за водосборите на реките Тимок, Войнишка, Витбол, Арчар, Скомля, Цибрица, Лом, Огоста, Искър – долно течение, Вит – долно течение, Осъм – средно и долно течение, р. Янтра - средно и долно течение, Русенски Лом – целият басейн. 
Оперативното звено към МОСВ продължава да е активирано.
Подробна информация можете да намерите на сайта на МОСВ.