През следващите три дни речните нива ще се понижават

23.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. При отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския басейн в резултат на валежи са регистрирани краткотрайни незначителни повишения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения от -23 до +24 см във водосборите на реките Огоста, Тунджа и Марица в Дунавския и Източнобеломорския басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -40 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +24 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 27 юни се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата във водосборите на р. Искър и на разположените на запад от нея реки.  Водните количества ще са под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 24, 25 и 26 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 24, 25 и 26 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.