При по-голяма част от наблюдаваните реки водните нива ще се понижават

21.05.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) на отделни места в югоизточните и планинските райони днес след обяд слабо ще превали. Количествата ще са незначителни. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в петък след пладне в Западна България – количествата от 5-10 локално до 15-20 л/кв.м. В събота превалявания ще има само на отделни места, главно в Западна Стара планина в количества от 5-10 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени в долните течения на част от реките. Водните количества на повечето наблюдавани реки в страната са около праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли от + 24 см до - 25 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали с до - 4 см.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижавали.
Западнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли от - 6 см до + 2 см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, се очаква нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки днес да продължат да се понижават или да се задържат. В резултат на падналите и очакваните валежи, които на места в южната и югоизточната част на страната се очакват да бъдат интензивни, ще има кратковременни повишения на водните нива в тези райони.
Дунавски басейн: днес и утре се очакват повишения в средното и долното течение на река Искър. Прогнозираните водни количества ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Днес и утре се очакват повишения и по поречието на река Янтра – в горното течение на основната река, в горното течение на река Росица и в горното течение на Дряновска река. Прогнозираните водни количества ще бъдат над средно многогодишната стойност, но водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водните количества в долното течение на реката ще бъдат над средно многогодишните стойности. Възможни са незначителни повишения на водното количество, което ще бъде под праговете за предупреждение.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.