Продължава плавното понижаване на речните нива

01.09.2015г.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес и през следващите два дни валежи няма да има. За 01 септември 2015 г. е обявен жълт код за високи температури (максимални 35-37 градуса) в 20 области от страната Видин, Монтана, Враца, Ловеч, В, Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Сандански, Пловдив, Пазарджик, Ст. Загора, Хасково, Ямбол, Кърджали, Сливен и Благоевград.
От 8 ч. на 30 август до 8 ч. на 31 август речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Водните количества на реките в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн), в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са :
Дунавски басейн: Регистрирани са изменения на водните нива от -5 см до +8 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са понижения на водните нива до -4 см;
Източнобеломорски басейн: Водните нива са се изменяли от -22 см до +7 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са изменения на водните нива от ±4 см.
Метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН потвърждават тенденцията за понижение на водните нива на наблюдаваните реки в Дунавския басейн през следващите дни.
Според моделираните водни количества, прогнозираните водни количества на 1, 2 и 3 септември 2015 са следните:
- за р. Искър - ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
- за р. Янтра - ще бъдат под средномногогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
- за р. Русенски Лом - ще бъде под средномногогодишната стойност. Водните нива ще продължават плавно да се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.