Продължава понижението и задържането на речните нива

23.05.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрологиякъм БАН (НИМХ – БАН) в Западна България днес ще превали и прегърми. Количествата – от 2-5 л/кв.м, на отделни места – 10-15 л/кв.м. В неделя след обяд и през нощта срещу понеделник ще превали отново в западната част от страната. Количествата ще са от 5-10 л/кв.м, локално до – 15-25 л/кв.м. В понеделник на много места из цялата страна ще има превалявания и гръмотевици. Количествата дъжд ще са от 5-15 л/кв.м, локално до 25-30 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени в долните течения на част от реките. Водните количества на наблюдавани реки в страната са над праговете за средни води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли от + 11 см до - 8 см. Незначителни повишения са регистрирани във водосборите на реките Огоста, Искър, Янтра и Русенски Лом.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без промяна.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили незначително от + 8 см до - 15 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са понижения до - 10см.
В резултат на метеорологичната прогноза и хидрологичната обстановка, нивата на наблюдаваните реки в страната днес ще продължат да се понижават или да се задържат. В неделя и понеделник в резултат на прогнозираните валежи се очакват повишения.
Дунавски басейн: в горното течение на река Огоста (река Слатинска и горното течение на река Бързия). За река Искър прогнозираните водни количества днес, утре и в понеделник ще са над средната многогодишна стойност. В неделя и в понеделник ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – Владайска, Банкенска, Блато, в горното течение на Лесновска, на Батулийска и Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Повишения са възможни и в горното и средното течение на река Вит (Черни и Бели Вит, реките Калник и Каменка). Промяна може да има и в горното течение на река Осъм (Бели Осъм, Черни Осъм, реките Команска и Суха). Прогнозираните водни количества за река Янтра ще бъдат над средно многогодишната стойност. Повишения на водните нива ще има в горното течение на реките Росица, Видима и Дряновска, но те ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водните количества в долното течение на реката ще бъдат над средно многогодишните стойности, но под праговете за предупреждение.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.