Продължава понижението или задържането на речните нива

16.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН), само в отделни райони днес е възможно да превали слабо. Количествата ще са под 1 л/кв.м. В събота на отделни места, главно в Северозападна България, ще превали. Количества – до 5 л/кв.м. В неделя ще е без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 14 до 8 ч. на 15 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали. Без съществено изменение са останали нивата на реките в Черноморския басейн. Незначителни повишения с до + 17 см са регистрирани във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето реки в страната са около и над праговете за средни и високи води. Водните количества в горните течения на реките Искър и Вит (Дунавски басейн), Провадийска, Камчия и Факийска (Черноморски басейн) и Марица (Западнобеломорси басейн) са около праговете за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 22 см до + 4 см

Черноморски басейн: понижения с до - 4 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 9 см до + 17см

Западнобеломорски басейн: нивата са се понижавали с до - 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките Тимок, Тополовец, Видбол, Арчар, Лом и Огоста. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16 и 17 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16 и 17 октомври ще бъдат около средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Според модела за водосбора на р. Русенски Лом, водното количество в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 октомври ще бъде около и под средно многогодишната стойност, а водните нива ще продължат да се понижават плавно.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.