Продължава понижението на нивата на реките в Дунавския район

13.11.2013г.

          За първите десет дни на месец ноември нивата на реките от Дунавския басейн продължават да бележат спад. Такива са данните от периодичната справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен, изготвена от Дирекция „Контрол”. Обобщени данните са за поречията Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

        За българския участък от река Дунав тенденцията е към повишение на водното ниво, като в следващите дни се очаква да продължи.