Продължава понижението на речните нива

12.05.2017г.

По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие в Дунавския басейн са регистрирани по-значителни понижения на водните нива (с до -56 см) във водосборите на реките Осъм,  Янтра и Русенски Лом. В останалата част от страната речните нива са се задържали без съществени изменения.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води, а около праговете за средни са водните количества в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -56 см до +18 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -14 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре  нивата в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове на 13 и на 15 май са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните течения на реките Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните  количества на 13, 14 и 15 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижат незначително и постепенно. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На 13, 14 и 15 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата в басейна на река Янтра ще продължат да се понижават. На 14 и 15 май вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в горните части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 май  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни.  На 15 и 16 май в резултат на валежи са възможни незначителни повишения във водосбора на река Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.