Продължава понижението на речните нива

15.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология ихидрология (НИМХ – БАН) днес в сряда и четвъртък валежи не се очакват.
През изминалото денонощие (от 8 ч на 13 до 8 ч. на 14 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречията на реките Провадийска долно течение, и средното и долно течение на р. Марица около и над прага за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: понижения с до - 14 см
Черноморски басейн: без промяна
Източнобеломорски басейн: понижения с до - 74см
Западнобеломорски басейн: понижения с до - 7 см=
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
В Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 15 и 16 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Нивата на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 септември ще бъде под средно многогодишната стойност, и нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.