Продължава понижението на речните нива

29.03.2016г.


По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, в планините – слаб сняг. Количествата ще са от 1-3 л/кв.м. В сряда има малка вероятност за изолирани слаби валежи. В четвъртък ще е без валежи.

През денонощието о т8 ч. на 27 до 8 ч. на 28 март речните нива в почти цялата страна са се понижавали. Повишения са отчетени в долните течения на реките Тунджа и Марица, и притока й Сазлийка – 50 см (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 46 см до + 5 см

Черноморски басейн: понижения на нивата от - 20 см

Източнобеломорски басейн: колебанията са от - 32 см до + 50 см

Западнобеломорски басейн: изменения от - 13 см до + 9 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн: днес и през следващите два дни се очаква речните нива във водосбора на басейна да се понижават или да останат без съществена промяна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че: водните количества на 29, 30 и 31 март ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 29, 30 и 31март, че водните количества ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще продължат да се понижават, а количествата ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 29, 30, 31 март и на 1 април ще бъде над средно многогодишната стойност. През следващите 2-3 дни нивата ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.