Продължава повишаването на речните нива

24.07.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: водните нива на реките в басейна са се повишили през последното денонощие в резултат на валежи. По-значителни повишение на водните нива са регистрирани във водосбора на р. Искър с до + 49 см, по р. Вит с до + 101 см, по р. Осъм с до + 106 см, във водосборите на р. Янтра с до + 39 см и р. Русенски Лом с до + 70 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. По данни на Басейнова дирекция „Дунавски район“ вследствие на паднали интензивни валежи във водосбора на р. Вит през изминалата нощ, водното ниво на р. Градешка, десен приток на р. Вит и нейните притоци (дерета в землището на с. Глогово и с. Градешница, община Тетевен) се повишава. Водата излиза от речните корита и наводнява приземни етажи на къщи, дворове и елементи от техническата инфраструктура. Екипи на ПБЗН и община Тетевен са на място. Предполага се обявяване на частично бедствено положение за посочените села. Деретата, притоци на р. Бели Вит, в землището на Тетевен също са с повишени водни нива към момента и частично са наводнени елементи от техническата инфраструктура. Реките Бели Вит, Черни Вит и Вит са с повишено водно ниво но протичат в речното си легло.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се повишават. В резултат на валежи по-значителни ще са повишенията: днес в планинските части отводосборите на реките от басейна и в целите водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки;  на 25 юли във водосборите на Огоста, Искър (над яз. „Искър“, във водосборите на притоците ѝ Батулийска, Малък Искър и в долното течение на основната река), реките Вит, Осъм и Росица (приток на Янтра); на 26 юли във водосборите на реките западно от р. Искър и в планинските части от водосборите на Искър, Вит и Осъм; на 27 юли в резултат на валежи повишения ще има в планинските части от водосборите на реките от басейна.  Вследствие на оттичане през следващите 3-4 дни повишения ще има в средните и долни течение на основните реки в басейна.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • Сутринта днес – във водосбора р. Янтра (Бебровска, Веселина, Златаришка река, Марянска, Лефеджа, Дряновска)
  • Във вечерните часове днес. -  във водосбора на р. Вит (Черни Вит), р. Искър (Малък Искър)
  • В ранните часове на 25 юли – във водосборите на реките Вит, Янтра (Граднишка и Карадере);

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива ще се повишават. Днес в следобедните и вечерните часове ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Владайска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните и вечерните часове на 25 юли ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Батулийска, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в долното течение на основната река. На 26 юли в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“ – реките  Блато, Искрецка, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. На 27 юли речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес и утре в следствие на валежи, водните нива на реките във водосбора ще се повишават. На 26 и 27 юли повишения в резултат на валежи ще има във водосбораите на Голяма река и р. Джулюница, вследствие на оттичане повишения на водните нива ще има в долното течение на основната река. Водните количества във водосбора ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28 юли водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. В периода до 28 юли вследствие на валежи се очаква краткотрайно повишаване на нивата във водосбора, по-значително ще е то днес. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.