Продължава повишаването на речните нива вследствие на валежите

04.10.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително в резултат на валежи. По-значителни повишения са регистрирани във водосбора на р. Искър - по основната река при гр. Нови Искър +48 см и на р. Малък Искър при гр. Етрополе с +27 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в средното и долно течение на р. Искър (от -24 см до +24 см). Отчетените колебания на речните нива за останалата част от басейна са: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +5 см; в останалата част от водосбора на р. Искър от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +21 см; за водосбора на р. Осъм от -13 см до +20 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води, като р. Факийска в района на с. Зидарово е пресъхнала.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча при м. Забрал (от -94 см до +95 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са: за водосбора на р. Тунджа: от -11 см до +10 см; за водосбора на р. Марица: от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Арда: от -10 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Струма от -8 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (04 и 05.10) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в следобедните и вечерни часове днес и сутрешните часове утре (05.10) във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения до 06.10 в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има ниска вероятност от възникване на поройни наводнения в обедните и следобедните часове на 04.10 в горната част от водосбора на р. Осъм (в района на гр. Троян), в части от водосбора на р. Янтра (притока ѝ р. Видима и р. Крапец) и във водосборите на добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (04.10) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 04.10, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора. На 05.10 речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане, повишения са възможни само в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (04.10) ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Блато, р. Искрецка, р. Батулийска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. В следващите три дни речните нива ще са без съществени изменения. Прогнозираните водни количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 05, 06 и 07.10.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (04 и 05.10) в следствие на валежи ще има повишения на речните ннива в целия водосбор. По-значителни повишения се очакват днес (04.10) във вечерните часове в планинските части от водосбора и притока ѝ река Росица. На 06 и 07.10 речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 05, 06, 07, 08 и 09.10.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и утре (04 и 05.10), вследствие на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора.През следващите 2-3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.