Продължава повишението на нивата на реките в цялата страна

28.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес валежите ще продължат. Очаквани количества между 5 и 15 л/кв.м, в отделни райони до 20 л/кв.м.
Утре все още ще превалява слаб дъжд, привечер ще спира, с количества 3-10 л/кв.м. В понеделник - без валежи. През нощта срещу вторник на отделни места ще превали слаб дъжд - количествата ще са 1-5 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, тенденцията за повишаване на речните нива в страната ще се запази през следващите няколко дни. Оттокът, формиран от прогнозирани валежи, интензивно снеготопене и висока почвена влага се очаква да бъде значителен и ще доведе до съществени повишения на речните нива в цялата страна.
Дунавски басейн – очакват се повишения от прогнозни валежи от дъжд и снеготопене в горните и средни течения на реките:р. Арчар, р. Лом, р. Огоста и р. Янтра;
• река Искър - Притокът към яз. Искър ще се увеличи в резултат на частично снеготопене и очакваните по-значителни валежи днес. По- значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Палакария и р. Шипошница.
Ще се увеличи и притокът към яз. Панчарево в резултат на частично снеготопене и очакваните по-значителни валежи днес и утре във водосбора на р. Искър след яз. Искър до яз. Панчарево.
По значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Бистрица Витошка, р. Егуля и р. Планщица.
След яз. Панчарево по- значителни повишения ще има във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега.
Значително ще се повиши нивото на основната река в участъка след яз. Панчарево.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.