Продължава повишението на речните нива

04.05.2016г.

Днес, с прекъсвания, ще продължи да вали,  с по-значителни количества между 10 и 15 л/кв.м, ще има главно в Северна България, в Предбалкана са възможни над 20 л/кв.м. В Южна България валежите ще са под 10 л/кв.м. В четвъртък в по-голямата част от страната валежите ще продължат, но вече с тенденция към отслабване. Количествата за денонощието  ще са между 5-15 л/кв.м в района на Предбалкана, а на места в Източна България до 20-30 л/кв.м. В петък преди обяд ще е без съществени валежи, но след обяд отново на много места ще превали, в Централна Северна и Източна България е възможно и да прегърми. Количествата ще са между 2-10 л/кв.м, но на места, главно в Източна България, е възможно до 15-18 л/кв.м.

През денонощието от (8:00 часа на 2.05 до 8:00 часа на 3.05) водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са се задържали.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Искър при гр. Ореховица, р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Джулюница при с. Джулюница (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), р. Тунджа при гр. Елхово, р. Чепеларска при с. Бачково, горното и долното течение на р. Марица, р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +37 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +22 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -9 см до +46 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн до 6 – ти май ще има повишения на нивата на почти всички наблюдавани реки разположени западно от р. Искър (р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът), както и в средното и долно течение на р. Искър. Освен това повишения, вследствие на валежи ще има във водосборите на реките Вит – целия водосбор, Осъм – целия водосбор, Янтра – горно и средно течение на основната река и притоците й р. Росица и р. Дряновска.

На 5 и 6.05 повишения ще има във водосборите на реките Малък Искър, Вит – горно течение, Осъм – горно течение, Янтра – горно и средно течение на основната река и притоците й (р. Росица, р. Дряновска, р. Белица, р. Джулюница), Русенски Лом – средно и долно течение.

Днес съществува опастност от поройни наводнения във водосборите западно от р. Искър (р. Войнишка, р. Арчар, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и р. Скът).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 4 и 5.05 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес ще има покачване на водните нива на реките във водосбора над яз. Искър, р. Владайска, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Златна Панега, р. Гостиля. Днес и утре по-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на реката. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 4, 5 и 6.05 ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес и утре ще има по-съществени повишения по основната река при гр. Габрово и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7.05 ще бъде над средномногогодишната стойност. От днес и през следващите 2-3 дни се очакват повишения, главно в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.