Продължава силно повишение на нивата на Тунджа, Марица и Арда

29.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология  и хидрология  към БАН (НИМХ-БАН) днес валежите, главно в Източна България ще продължат, но очакваните количества ще са между 5 и 15 л/кв.м.
Утре през деня - без валежи. Привечер и през нощта срещу вторник  на отделни места от запад на изток ще превали слаб дъжд, с количества 1-5 л/кв.м. Във вторник сутринта в източните райони все още ще превалява слабо, докато над останалата част от страната във вторник ще бъде без валежи.
При наблюдаваните реки в страната водните количества са над праговете за високи води.
В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
През миналото денонощие са отчетени значителни повишения на речните нива в цялата страна.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и през следващото денонощие, вследствие на високите температури, довеждащи до снеготопене, прогнозирани  валежи, които на местата с неразтопена снежна покривка допринасят за интензивното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките, са възможни значителни повишения на речните нива в цялата страна:
Дунавски басейн: очаквани повишения от регистрирани и прогнозирани валежи от дъжд в горните и средни течения на реките: р. Ерма, р. Нишава, р. Тимок, р. Делейнска, р. Тополовец, р. Войнишка, р.Витбол, р. Арчар, р. Скомля, р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм, р. Янтра;
• река Искър – прогнозираните водни количества за 29, 30 и 31 март  ще са над средната многогодишна стойност. Притокът към яз. Искър ще се увеличи в резултат на падналите по-значителни валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене. По-значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Палакария и р. Шипочница. Ще се увеличи и притокът към яз. Панчарево в резултат на по-значителните валежи през изминалото денонощие и продължаващото частично снеготопене във водосбора на р. Искър след яз. Искър до яз. Панчарево. По-значителни ще бъдат водните количества, формирани във водосборите на р. Бистрица Витошка, р. Егуля и р.Планщица. След яз. Панчарево по-значителни повишения ще има във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега. Значително ще се повиши нивото на основната река в участъка след яз. Панчарево. Водните нива през следващите два-три дни ще са над прага за внимание.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.
Повишено внимание за водосборите на Добруджанските реки и за водосборите на реките Искър,Тунджа, Марица, Арда, Места и Струма.
Възможни са внезапни наводнения.
В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.