Продължава тенденцията към понижение нивата на реките в Дунавския район

24.10.2013г.


Понижението на речните нива в Дунавския район през втората десетдневка от месец октомври продължава. Това показват данните от справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР) за периода.

Данните в нея са изготвени от експерти от Дирекция „Контрол“ към БДУВДР и са обобщени за поречията Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

През периода 10 – 20 октомври се наблюдава слабо повишение на нивото на река Дунав в средното и долно течение на реката в българския й участък. Очаква се тенденцията към слабо покачване на водните стоежи на реката да продължи.