Продължава тенденцията за понижение и задържане на нивата

25.05.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) на много места днес ще вали. Количествата от 5-15 л/кв.м, локално до 25-30 л/кв.м. И във вторник и сряда на много места из цялата страна ще има превалявания и гръмотевици. Количествата ще са от 5-15 л/кв.м, локално до 25-30 л/кв.м на денонощие.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са отчетени на отделни измервателни станции. Водните количества на наблюдавани реки в страната са над праговете за средни води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до - 4 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили или са останали без промяна.
Източнобеломорски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменили незначително от + 7 см до - 8 см.
Западнобеломорски басейн: регистрирани са понижения до - 2см.
Прогнозираните валежи днес и утре не се очаква да доведат до значително покачване на водните количества в реките поради ниската почвена влага.
В Дунавския басейн: по горното течение на река Лом и в горното течение на река Огоста (река Слатинска и горното течение на река Бързия).
Прогнозираните водни количества за река Искър днес във вторник и в сряда ще са над средната многогодишна стойност. По-значителни повишения на водните нива на реките се очакват във водосборите над яз. „Панчарево“, на реките Владайска, Банкенска, в горното течение на реките Лесновска, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание и в горното и средното течение на река Вит (реките Черни и Бели Вит, Калник и Каменка), в горното течение на река Осъм (Бели Осъм, Черни Осъм, Команска, Суха река). Прогнозираните водни количества от понеделник до сряда ще бъдат над средно многогодишната стойност като се очакват краткотрайни повишения в горното течение на реката както и на притоците й. Водните нива ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 25, 26 и 27 май ще бъде над средно многогодишната стойност, като водното ниво ще продължи плавно да се понижава. На 26 май има вероятност водното ниво да се повиши незначително, но ще бъде под прага за внимание
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.