Продължава тенденцията за понижение на нивата на реките в Дунавския район

01.11.2013г.

    Понижение на нивата на реките в Дунавския район продължава. Това показват данните от справка, която се изготвя от експерти от Дирекция „Контрол“ за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район -Плевен за периода 20 - 31 октомври. Обобщени данните са за поречията Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

   Понижение на нивото на река Дунав се наблюдава в българския й участък. Според прогнозите, през следващите дни се очаква тенденцията да продължи.