Продължава тенденцията за понижение нивата на реките в Дунавския район

23.09.2013г.

            Продължава тенденцията за понижение нивата на реките в Дунавския район, показват данните от справка за състоянието на водните обекти на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Справката е за периода 10 – 20 септември, изготвена е от експерти от Дирекция „Контрол“. Данните се отнасят за поречията на Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки.

Разположените на територията на дирекцията язовири притежават свободен воден обем за поемане на допълнителен приток към водохранилищата си.  

За същия период се наблюдава частично повишение спрямо началото на месеца на нивото на река Дунав при Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Русе и Силистра. При Свищов се отчита понижение.

Според информация от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, през следващите няколко дни се очаква тенденция към минимално повишение на нивото на Дунав.