Продължават плавни понижения на речните нива

15.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В петък ще превали на места в Западна България, в количества – до 5 л/кв.м. В събота не се очакват валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 13 до 8 ч. на 14 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали. Значителни понижения са отчетени на р. Огоста при Мизия с -25 см, р. Палакария при Рельово с -46 см, р. Осъм при Изгрев с -62 см, р. Струма при Кресненско ханче с -28 см, р. Места при Господинци с -30 см. Без съществено изменение са останали нивата на реките в Черноморския басейн. В резултат на оттичане са отчетени повишения на водните нива на р. Марица при Свиленград с +7 см. и р. Върбица при Джебел с +10 см. В по-голямата част от страната водните количества са около и над праговете за средни води, изключение прави Черноморския басейн, където реките са около праговете за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от -62 см до +8 см

Черноморски басейн: изменения от -2 см до +1 см

Източнобеломорски басейн: изменения от -17 см до +7 см

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили с до -30 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн се очаква водните нива днес да се понижават. В петък и събота са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом, и Огоста. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 15, 16 и 17 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 октомври ще бъдат около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 октомври речното ниво ще бъде около и под средно многогодишната стойност и нивата ще продължат да се понижават плавно.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.