Прогнозата е за понижение на речните нива

16.02.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение в Дунавския и Черноморския басейни.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 12 см до + 15 см

Черноморски басейн: колебания от – 8 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 6 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни речните нива в по-голямата част ще се повишават, вследствие на снеготопене. На 19 февруари в следствие на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене по-значително ще се повишат водните нива в средните и долни части от водосборите на реките в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни в резултат на снеготопене ще се повишат водните нива на реките в целия водосбор. На 17 и 18 февруари по-значително ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 19 по-значително ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река, вследствие на комбинация от валежи от дъжд и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 февруари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни след 17 февруари в долните части на водосбора, следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.