Прогнозата е за повишение или задържане на речните нива

14.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е почти без валежи. През нощта срещу понеделник и в сутрешните часове в първия ден от новата седмица на места ще превали дъжд. Количествата ще са от 1-5, а в югозападните райони е възможно и до 7-10 л/кв.м. Във вторник няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 12 до 8 ч. на 13 февруари) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишения са отчетени във водосбора на р. Камчия и южночерноморските реки най – голямо повишение е отчетено на р. Ропотамо при Веселие с +180 см., в долното течение на р Тунджа, р. Марица, в горното течение на р. Арда (Източнобеломорски басейн) и в целия Западнобеломорски басейн. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около прага за средни води са някои черноморски реки, средното течение на р. Марица и долното течение на р. Места. Около прага за ниски води е горното течение на р. Марица.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 94 см до + 2 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 4 см до + 180 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 18 см до + 20 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес се очакват краткотрайни повишение на речните нива в целия водосбор. По-значителни повишения се очакват във водосборите на реките западно от р. Огоста, в горното течение на р. Искър и по Добруджанските реки. В понеделник и вторник се очаква речните нива в целия водосбор да се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Днес ще има повишения на водните нива на реките Владайска, Батулийска, Искрецка и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 февруари, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес нивата ще се повишават, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 февруари водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес ще има повишения на нивата във водосбора, но водните количества ще бъдат под прага за внимание

Подробна информация за страната можете да намерите тук.