Прогнозата сочи краткотрайни поройни наводнения и временни повишения на речните нива

01.08.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили, в резултат на валежи и оттичане. По-значителни изменения са регистрирани във водосборите на р. Искър (от - 23 см до + 50 см), р. Вит (от - 117 см до + 12 см), р. Осъм (до + 184 см) и р. Янтра (от - 94 см до + 120 см). В останалата част от басейна водните нива са с регистрирани изменения от - 31 см до + 44 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Поречие на р. Искър: повишено е нивото на р. Искър на територията на Мездра вследствие на паднали валежи. По данни от дежурните експерти в общината нивото на реката е 230 см. Реката не е създала проблеми и към момента протича в речното си легло.

Поречие на р. Огоста: по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” към 12 часа днес ситуацията, вследствие на падналите интензивни валежи, е следната: яз. „Лесура“ в землището на с. Лесура, община Криводол, област Враца прелива през преливника с около 10 см. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена; яз. „Бързина“ в землището на с. Ботево, община Хайредин, област Враца прелива през преливника с около 300 л/сек. Водните количества се провеждат към момента безпрепятствено слез язовирната стена.

Поречие на р. Вит: по данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” в област Ловеч към 12 часа днес обстановката в община Тетевен е нормализирана. Към момента реките Бели Вит, Черни Вит и Вит протичат в речното си легло.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни ще са повишенията днес в следобедните часове на водните нива на реките във водосборите на: реките Ерма, Габерска, планинските части на водосборите на Арчар и Лом, Огоста (Бързия, Шугавица и р. Ботуня), р. Искър (р. Черни Искър, р. Бели Искър, р. Владайска, р. Блато), р. Вит  (Черни Вит, Бели Вит), Осъм (Черни Осъм, Бели Осъм), Янтра (Росица), Русенски Лом. Утре по-значителни ще са повишенията в следобедните часове на водните нива на реките във водосборите на: реките Огоста (Бързия, Шугавица и Ботуня), Искър (Черни Искър, Бели Искър, Лесновска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър). В останалата част от басейна речните нива ще се понижават. На 3 и 4 август ще се понижават речните нива в целия басейн, като в резултат на оттичане повишения на речните нива все още ще има в долните течения на основните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосбора. Днес по-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“, реките Владайска, Блато. В следобедните часове утре ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Искър“ (Черни Искър, Бели Искър), реките Лесновска, Искрецка, Батулийска, Малък Искър. На 3 и 4 август речните нива ще се понижават, но ще има повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река и в периода 1-3 август и водните количества при гр. Нови Искър и при с. Ореховица ще бъдат около прага за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 август, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни  речните нива във водосбора ще се понижават, като в долното течение на основната река са възможни повишения, в резултат на оттичане. Водното количество на р. Янтра при Габрово е достигнало жълтия праг за предупреждение, водните количества в останалата част от басейна ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 2, 3, 4 и 5 август ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор. На 2, 3, 4 и 5 август речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание..

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.