Прогнозите са за понижение или задържане на речните нива

03.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) след обяд днес в Източна България и в планините ще превали и прегърми – количествата ще са 2-10 л/кв.м. В събота валежи ще има на повече места, главно в Централна и Източна България. Количества – между 5 и 15 л/кв.м., в отделни райони на Централна Северна и Североизточна България са възможни до 20-25 л/кв.м. В неделя преваляванията ще са главно в източната половина от страната. Количествата на валежите ще са предимно между 5 и 10 л/кв.м.
През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или задържали. Водните количества на голяма част от наблюдавани реки са около и над праговете за средни води, на отделни измервателни станции в Дунавския и Източнобеломорския водосбор, са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: от - 52 см до + 106 см. Повишението със 106 см е отчетено на р. Осъм при с. Изгрев.
Черноморски басейн: речните нива са останали непроменени.
Източнобеломорски басейн: от - 32 см до + 5 см. В поречието на Тунджа нивата са се повишили с до + 5 см и практически са се задържали. В басейна на р. Марица са регистрирани незначителни повишения на нивата в основната река при измервателните пунктове на градовете Пловдив (+13 см), Първомай (+12 см) и Свиленград (+ 4 см). В поречието на Арда повишения са отчетени в основната река при гр. Рудозем (+ 5 см) и при с. Вехтино (+ 2 см).
Западнобеломорски басейн: в поречието на Места повишенията са с до + 4 см, а в басейна на река Струма от - 1 см до + 7 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес ще се понижават или ще се задържат. В резултат на прогнозирани валежи от дъжд са възможни краткотрайни повишения на водните нива.
В Дунавския басейн днес речните нива ще се понижават. Краткотрайни повишения са възможни по Добруджанските реки. Според моделираните водни количества за р. Искър на 3, 4 и 5 юли нивата ще са около средната многогодишна стойност, но под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества от днес до неделя ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 3, 4 и 5 юли ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. Възможни са незначителни повишения във водосбора.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.