Проведе се Шестият Световен форум по водите

20.03.2012г.

 

Българска делегация от представители на Министерството на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции, водена от заместник – министър Ивелина Василева, участва в Шестия Световен форум по водите, който тази година се проведе в Марсилия, Франция, под мотото „Време за решения”.

Форумът се проведе в три стратегически насоки - „Осигуряване на благоденствие за всички”; „Принос към икономическото развитие”; „Да запазим планетата синя”. Една от целите му е да допринесе за подготовката на Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио + 20” през юни тази година, разглеждайки управлението на водите като жизненоважен и нетърпящ отлагане въпрос.

По време на форума, зам.-министър Василева изнесе презентация, в която представи опита на България при прилагането на Рамковата директива по водите, проблемите, предизвикателствата и постигнатите успехи и решения. Сред участниците бяха и европейският комисар по околна среда Янез Поточник, директорът на отдел ”Води” в главна дирекция „Околна среда” на ЕК Питър Гамелтофт, изпълнителният секретар на международната комисия на р.Шелд Арно Льофебюр и други представители на страните от Европейския съюз. Бяха обсъдени предизвикателства и решения за постигане на една от основните цели за добро състояние на водите до 2015 г. дискусии по време на тематичните и регионалните сесии през цялата продължителност на форума.

 

 

Галерия