Проведе се парламентарна сесия на Младежкия воден парламент на тема „Младежта – за бъдещето на водата“

29.10.2013г.

За трета поредна година членове на екоклубове  от страната се събраха на сесия на  Младежкия воден парламент. Тази година тя се проведе в с. Челопеч, в дните между 25 и 27 октомври, под мотото „Младежта – за бъдещето на водата“. Третата парламентарна сесия бе открита от кмета на община Челопеч, а приветствие към младежите отправиха и представители на Министерството на околната среда и водите. Сред гостите бяха и експерти от Басейновите дирекции, Национален парк „Рила“, както и представители на неправителствени организации и бизнеса.

       В дните на сесията, младите еколози имаха възможност да споделят и обменят натрупания опит и идеи в областта на екологията и опазването на околната среда, като участваха в различни интерактивни игри и дискусии.

По традиция, участниците отчетоха дейността си за изминалата година и представиха резултатите от лятното Екоучилище.  Сред основните цели на третата парламентарна сесия бе изготвянето и приемането на План за дейността на организацията за следващата година и Декларация на Младежкия воден парламент.

Инициативата Младежки воден парламент в България стартира през 2011 г. с цел да информира младите хора за проблемите, свързани с водите и водните екосистеми и начините за тяхното разрешаване в процеса на  управление на водите. Да бъдат привлечени все повече млади хора в каузата за опазване на водните ресурси и да се стимулира тяхната гражданска активност чрез участие в дебати, форуми и обучения. Млади еколози от градовете Враца и Козлодуй са най-новите попълнения в редиците на Младежкия воден парламент.

 

Галерия