Проверка по сигнал за замърсяване на река Крапец

01.11.2013г.

Експерти от Водно бюро – Велико Търново към Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район - Плевен извършиха проверка по сигнал, подаден на 31 октомври за замърсяване на река Крапец. Кметът на село Кормянско сигнализира, че рибари са забелязали мазни петна в района на моста на река Крапец, в близост до мястото, където се влива в язовир „Александър Стамболийски”.

При извършен оглед не са забелязани мазни петна или други замърсители на водата, както и на брега. Наблюдаван е само филм по водната повърхност от растежа на водорасли.

Експерти от Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда извършиха пробонабиране от мястото, където според сигнала е забелязано замърсяване. Според данните от експресните проби, не са установени превишения над допустимите норми в стойностите на измерените показатели. Предстои извършване на лабораторни анализи на взетите водни проби.