Проверка по сигнали на язовир „Искър“

31.08.2017г.

БДДР организира проверка на язовир „Искър“ във връзка с постъпили сигнали. Ще бъде проверено дали посочени съоръжения са законни и имат ли изискуемите за дейността си документи. Ще се провери и дали се използват джетове в язовира.

В проверката ще участват институции, имащи компетенции и правомощия, свързани с опазване на язовир „Искър“. При констатирани нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия.