Проверка за нефтено петно по Дунав в района на Козлодуй

02.09.2016г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите във Враца провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано около обяд на 2 септември в района на град Козлодуй, с вероятен източник изпуснати трюмни води от преминаващ кораб.

При извършения оглед в периметъра между километри 704 и 687 е установено, че има разпокъсани петна, тънък филм без миризма, с ниска плътност. От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети проби от водата. Експресно измерените стойности на показателите pH и електропроводимост са сравними с измерени през летния сезон. Взета е проба за анализ на нефтопродукти, като поради необходимото технологично време за изследване и обработка, резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Информирани са Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителната агенция „Морска администрация“, компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.

БДДР и РИОСВ – Враца ще продължат действията съгласно правомощията си.