Проверка за нефтено петно по Дунав в района на Ново село

07.07.2016г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано на 6 юли в района на Ново село. Според първоначалната информация, петното е с ниска плътност и вероятно се касае за трюмни води.

При извършения оглед в периметъра между километри 809 и 789 е установено, че петното е разпокъсано, с ниска плътност и с вероятен източник - изпуснати трюмни води от преминаващ кораб.

От Регионалната лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда са взети три проби от водата. Експресно измерените стойности на показателите pH и електропроводимост са сравними с измерени през летния сезон. Взета е проба за анализ по нефтопродукти, общ органичен въглерод и ХПК. Резултатите ще са готови през следващата седмица.

Информирани са Изпълнителната агенция ”Проучване и поддържане на река Дунав” и Изпълнителната агенция ”Морска администрация“, компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав.

На 7 юли няма постъпила информация за замърсяване на река Дунав в района.

БДДР и РИОСВ – Монтана ще продължат действията съгласно правомощията си.