Проверка за нефтено петно по р. Дунав в района на гр. Козлодуй

18.05.2017г.

Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“  провериха сигналq подаден от Гранична полиция, за нефтено петно по река Дунав, забелязано около 11:00 на 17 май 2017г. в района на град Козлодуй, с вероятен източник изпуснати трюмни води от плавателно средство.

Извършен е оглед по река Дунав, в периметъра между километри 688 и 685. Установено е наличие на нефтено петно с ширина около 300 м. и дължина 3 км, на около 150 – 200 м. от българския бряг. В края му, при км. 688, е разпокъсано. В средата, при км 686, е със средна плътност.

От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби от началото, средата и края на петното. Експресно измерените стойности на показателите pH, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за реката през този сезон. За анализ на другите показатели е необходимо технологично време и резултатите ще бъдат готови през следващата седмица.

Информирани са Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” , Изпълнителна агенция „Морска администрация“, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и други компетентни институции.

БДДР и РИОСВ – Враца ще продължат действията съгласно правомощията си.