Публикувани са двата плана за управление на Международния басейн на река Дунав

21.12.2015г.

Вторият План за управление на Международния басейн на река Дунав и първият План за управление на риска от наводнения в Международния басейн на река Дунав са публикувани на интернет страницата на Международната комисия за опазване на река Дунав. Плановете са с период на действие между 2015 и 2021 година.

Планът за управление на Международния басейн на река Дунав цели да се подпомогне устойчивото и дългосрочно използване на водните ресурси. В него са включени най-новите оценки на значителен натиск, състоянието на водите и програма от мерки, съвместно договорена от дунавските страни за периода 2015 до 2021 г.

Планът за управление на риска от наводнения в Международния басейн на река Дунав обхваща всички аспекти на управлението на риска от наводнения, с акцент върху превенцията, защитата и подготвеността и включва мерки за постигане на поставените цели.

Плановете са изготвени под координацията на Международната комисия за опазване на р. Дунав, с участието на страните, подписали Дунавската конвенция и на заинтересованите страни и обществеността.

Подробна информация за двата плана можете да намерите на страницата на Международната комисия за опазване на река Дунав.