РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване на река Дунав край Русе

20.12.2019г.

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха незабавна съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ за нефтен разлив около десния бряг.

При извършен оглед на реката в района от Пристанище Русе – запад  - до сграда на БУЛРИС, са забелязани единични петна, образували лек филм на повърхността на водата. При проверката е констатирано, че източникът на замърсяване не е брегови, а вероятно се касае за изпуснати в реката трюмни води.

Своевременно са уведомени Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” като компетентни институции в случаи на замърсяване по река Дунав от трюмни води. 

Няма връзка между настоящия сигнал и този от 17 декември в същия участък, когато се извърши проверка след сигнал за замърсяване на Дунав при авария на кораб в Пристанище Русе - запад.