РИОСВ – Русе и БДДР провериха сигнал за замърсяване в района на пристанище Русе

18.12.2019г.

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) извършиха съвместна проверка по сигнал за замърсяване в акваторията на Пристанище Русе при километър 496. Сигналът е получен чрез дирекция „Ръководство на корабния трафик – р. Дунав“ и в него се посочва, че край десния бряг на реката тече ивица, замърсена с нефтоводни смеси.

При извършен оглед на реката от Пристанище Русе – изток - до Пристанище Русе – запад (приблизителна дължина на участъка около 4 000 м) не са установени видими замърсявания на водата от нефтоводни продукти. От Дирекция „Речен надзор“ са информирали, че на 16 декември в района на Пристанище Русе – изток е аварирал кораб. Извършени са дейности по почистване и ликвидиране на замърсяването, получено вследствие на аварията, като са ползвани предоставените от „Речен надзор“ абсорбенти и бонови заграждения. Към момента на проверката авариралият кораб е вдигнат с кран и няма досег с водата. В близост до брега на реката са наблюдавани да плуват части от използваните абсорбенти.

В рамките на работния ден на 17 декември не са постъпили други сигнали за замърсяване на река Дунав в района.