Районът на Северна България има голям потенциал за използване на ресурсите от минерални води

08.11.2016г.

Районът на Северна България има голям потенциал за използване на ресурсите от минерални води. Това каза в Плевен заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова. Там се проведе първата информационна среща с кметове за представяне на възможностите на националната програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води на тяхна територия.

Със средствата, които предоставя програмата, районът може да стане по-атрактивен както за развитие на бизнес, така и да се превърне в желана туристическа дестинация, посочи зам.-министър Николова. Тя подчерта, че от реализирането на проекти, свързани с минералните води, може да има икономическа полза и изрази пълната подкрепа на МОСВ за кметовете, които искат да развиват находищата.

Пилотната схема на МОСВ е с бюджет от 3,5 милиона лева. Тя има характер на финансов инструмент и по нея ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от стойността на общинските проекти. Останалата част от средствата трябва да се осигури от местните власти със собствен ресурс или чрез публично-частни партньорства с бизнеса. Ако общините решат да изтеглят креди, МОСВ ще покрие лихвите по тях. Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който до 16 декември т.г. ще приема проектите на местните власти. Те трябва да се реализират до края на 2017 г.

България е на второ място по находища на минерални води в Европа. Общият им ресурс в страната се оценява на около 4600 литра в секунда, каза зам.-министър Николова. Това е изключителна възможност за развитие не само на балнеология и спа, но и за използване на топлинната енергия от минералните води за отопление на публични сгради, оранжерии, развитие на спорт, отдих и туризъм, добави тя.

Проектите са за инфраструктура, която общините имат задължение да поддържат според Закона за водите или решенията на министъра на околната среда и водите за предоставяне безвъзмездно за ползване и управление на определено находище на минерална вода. Това могат да бъдат водопреносна и водоразпределителна мрежа, в т.ч. помпени станции, топлообменници, събирателни резервоари, водомерни и каптажни разпределителни шахти за минералната вода преди подаването й към водоползвателите и др. Всички условия за кандидатстване могат да се намерят на www.ecofund-bg.org

След срещата заместник-министър Атанаска Николова и кметът на Долна Митрополия провериха изпълнението на проект за изграждане на фитнес на открито в град Тръстеник. Изграждането му е финансирано от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.

Презентациите от срещата за представяне на Националната програма, провела се в сградата на БДДР - Плевен, можете да намерите тук. 

Галерия