Речните нива без особени изменения

16.04.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес няма да  вали.  В неделя и понеделник вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8ч. на 14 до 8ч. на 15 април  водните нива в повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижили.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките: Искър при гр. Нови Искър, Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при гр. Камено, Факийска при с. Зидарово и Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн),долното течение на р. Тунджа, горното течение на р. Марица и р. Арда при с. Вехтино (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -52 см до +10 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -79 см до +17 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн:Днес са възможни незначителни повишения в долните течения на реките в басейна, вследствие на оттичане. На 17 и 18 април  в целия басейн нивата ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните  количества на 16, 17 и 18 април  ще бъдат около и над средномногогодишните стойности и ще са  под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18 април ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес са възможни незначителни повишения, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 април  ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и утре са възможни незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук