Речните нива – без промяна или с незначителни понижения

17.11.2015г.

Днес, както и в следващите два дни няма да вали. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 15 ноември до 08:00 часа на 16 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без промяна или са се понижавали. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в горните течения на реките Искър, Вит (Дунавски басейн) и Струма (Западнобеломорски Басейн) са около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на р. Сазлийка при гр. Гълъбово - около прага за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - колебания на водните нива от +5 см до -7 см;

Черноморски басейн -  без изменения на водните нива;

Източнобеломорски басейн - изменения на речните нива от +40 до -7 см;

Западнобеломорски басейн - колебания на речните нива в рамките на -4 до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите два дни ще продължат да се задържат или понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 17, 18 и 19 ноември под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 17, 18 и 19 около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 нива под средномногогодишната стойност и без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.