Речните нива без съществени изменения

03.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  на БАН (НИМХ- БАН) днес на отделни места в западната половина от страната ще превали. Количествата  ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м.  През нощта срещу вторник главно в Северна България на места ще има превалявания с количества от 1-2 до 8-10 л/кв.м. Във вторник ще превали на места  в Южна България - количества от 1-2 до 10-15 л/кв.м. През нощта срещу сряда ще превалява в югоизточната половина от страната, като има повишена вероятност за локални валежи до 20-30 л/кв.м. В сряда валежите ще спрат, но все още в сутрешните часове на места ще превалява,  количествата до 5-7 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч на 1 октомври до 8 ч на 2 октомври водните нивата на реките в по-голямата част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни колебания на нивата (понижения с до -14 см и повишения с до +24 см) са отчетени в Дунавски и Източнобеломорски басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +12 см;

Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения на водните нива;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +24 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Нивата на повечето реки  в басейна днес ще останат без съществени изменения. На 3 октомври в резултат на валежи са възможни незначителни краткотрайни повишения на нивата на реките, разположени западно от р. Огоста , а на 4 и 5 октомври и във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Прогнозираните водни количества за 3 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Водни количества за 3, 4 и 5 октомври  ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и ще  са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  два – три дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.