Речните нива – без съществени изменения

24.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-93/+37 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн), Марица при Пловдив и Първомай (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +23 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -8 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -93 см до +37 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +10 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 27 януари поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, която ще доведе до подприщване и незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 25, 26 и 27януари водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.