Речните нива - без съществени изменения

08.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през денонощието речните нива се понижили. По-значителни изменения в следствие на валежи са регистрирани в поречието на р. Русенски Лом (от -58 см до +61 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -14 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни краткотрайни повишения на нивата в резултат на валежи ще има днес в планинските части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Водните на реките ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 август  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на  9, 10 и 11 август  водните  количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на  9, 10, 11 и 12 август ще бъде над средно многогодишната стойност.  Днес  и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.