Речните нива – без съществени изменения

03.09.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови водни количества от оперативните конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -34 см до +33 см; за водосбора на р. Вит от  -7 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до + 8 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са до +1 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през изминалото денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +11 см; за водосбора на р. Марица от -25 см до +24 см; за водосбора  на р. Арда от -15 см до +16 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча с от -94 см  с до +95 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са за водосбора на р. Струма -  от  -6 см до +5 см и за водосбора на р. Места от -33 см до +29 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. Срещу 4 септември в резултат на валежи повишения ще има във водосборите западно от р. Вит. В следобедните часове на 4 септември в резултат на валежи краткотрайни повишения ще има в планинските части от водосборите на: р. Искър (във водосбора над яз. Панчарево), р. Вит, р. Осъм и р. Янтра (в планинските части на водосбора на р. Росица, над яз. Ал. Стамболийски). На 5 септември в резултат на валежи ще има по съществени повишения на нивата във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. На 6 септември  речните нива ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта срещу 4 септември - в планинските части от водосбора на р. Искър в района на гр. София и в средното течение на реката (р. Бебреш, р. Малък Искър и р. Златна Панега), а в следобедните и вечерни часове на 4 септември в планинските части от водосбора на р. Огоста.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 4, 5 и 6 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 4 и 5 септември ще има краткотрайни повишения на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. На 5 септември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива по основната река над Велико Търново и в притока ѝ р. Росица. На 6 септември нивата на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 4, 5, 6 и 7 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Възможно е краткотрайно повишение на нивото на р. Черни Лом в следобедните часове на 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.