Речните нива - без съществени изменения

27.09.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие водните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -7 см до +11 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -3 см до +4 см. Водните количества в реките  са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +17 см; за водосбора на р. Арда от -15 см до +16 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица - около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -7 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 29 септември ще започнат повишения на речните нива , които ще бъдат главно във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки, а на 30 септември в целия басейн. По-значителни повишения се очакват във следобедните и вечерни часове на 30 септември във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 28, 29 и 30 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 30 септември са възможни краткотрайни повишения, вследствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29 и 30 септември и на 1 октомври ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 29 септември и през следващите 2 дни ще има значителни повишения на речните нива в басейна. На 30 септември и на 1октомври водното количество във водосбора ще бъде около прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.