Речните нива - без съществени изменения

09.10.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -14 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -12 см до +17 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -3 см до +8 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в долното течение на р. Искър от -27 см до +36 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нива на реките през изминалото денонощие  са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения на водните нива са до -1 см. Водните количества в реките  са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн:  нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания  са: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +8 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +12 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от -146 см до +146 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн:  речните нива  през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива  са от -6 см до +5 см. Водните количества на реките  са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 октомври ще са под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните  количества на  10, 11 и 12 октомври  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12 и 13 октомври  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. На 11 октомври в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на Южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.