Речните нива - без съществени изменения

25.10.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се повишили в резултат на валежи или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -24 см до +20 см; за водосбора на р. Вит от -7 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +3 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 октомври  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 октомври  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.