Речните нива - без съществени изменения

15.11.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени промени. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +5 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение на р. Искър - от -19 до +28 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -1 см до +4 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -2 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -8 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средното течение на р. Марица от -73 см до +71 см и в притока ѝ р. Въча от -92 см до +91 см, както и по р. Арда от -26 см до +39 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -5 см до +5 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите 3 дни нивата на реките ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни незначителни повишения днес и в сутрешните часове на 16 ноември  във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. Вследствие на валежи от дъжд и сняг на 18 ноември ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водните количества на 16, 17 и 18 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 16, 17 и 18 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 16, 17 и 18 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре, вследствие на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в притоците и по основната река над Габрово. На 17 и 18 ноември речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 ноември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще бъдат без съществени изменения. От вечерните часове на 17ноември до 19-и , вследствие на валежи от дъжд и сняг се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите
тук.