Речните нива - без съществени изменения

06.12.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на голяма част от реките във водосбора са останали без съществени изменения. Незначителни повишения вследствие на валежи са регистрирани  в планинските части на водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра.Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -13 см до +19 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +10 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -2 см до +11 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от -4 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните в средното и долно течение на р. Искър от -14 см до +20 см. Водните количества на реките в басейна сa под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни, речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че  водни количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни, речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 7, 8 и 9 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 7, 8, 9 и 10 декември  ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.