Речните нива - без съществени изменения

20.02.2019г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие нивата на реките са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +5 см, за водосбора на р. Искър от -14 см до +14 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +11 см; за водосбора на р. Осъм от -11 см до +15 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -1 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Янтра при гр. Габрово, гр. Велико Търново и с. Каранци е около праговете за високи води .

Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки през последното денонощие са останали без изменения. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -11 см до +11 см; за  водосбора на  р. Марица от -16 см до +4 см; за водосбора на р. Арда от -12 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +33 см) и на р. Въча (от -86 см до +63 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само на р. Харманлийска река при  Харманли e около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -5 см до +6 см, а за водосбора на р. Места от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и  под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от вечерните часове на 22 и на 23 февруари ще има незначителни повишения на речните нива в басейна. Водните количества на реките в басейна ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от вечерните часове на 22 и на 23 февруари ще има повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водните количества на 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 февруари ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.