Речните нива днес ще са без особени изменения

06.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до четвъртък валежи не се очакват.

През последното денонощието водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения с до + 22 см са регистрирани във водосбора на р. Марица, в резултат на работата на хидротехнически съоръжения и снеготопене. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 10 см до + 11 см

Черноморски басейн: не са регистрирани изменения

Източнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 23 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 6 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 6, 7 и 8 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 6, 7, 8 и 9 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.